Giấy vẽ ( canson) mỹ thuật giành cho vẽ chì ( dùng giấy mỏng 100gsm) và vẽ màu nước ( dùng giấy dày từ 220gsm – 250gsm – 300gsm), với các khổ giấy từ A0 (84×120), A0 lỡ (79×109), A1 (60×84), A2, A3, A4, A5,…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

error: Content is protected !!